© Copyright Saskia Niehaus VG Bildkunst, Bonn

„o.T.“, 2018, Tusche, 64 x 45 cm